ההשקה הרשמית

ההשקה הרשמית לסדנא היא המקום להתחיל טרנזישן

את אירוע ההשקה של הסדנא בחרנו לקיים (מבעוד מועד) רק בסוף הפיילוט שאורכו תוכנן כשלושה חודשים. כמות האנשים שהגיעו הייתה גדולה בהרבה מבערב החשיפה לסדנא, והאולמון הקטן היה עמוס לעייפה בצפיפות. בתחילה, לאחר הברכות של מוקי, מנהלת הגן, דיברתי אני כ-20 דקות (בלבד!) על הסדנא ועל מה יהיה מכאן והלאה, ואז נתתי ליואב אגוזי את הבמה, שסיפר לנו על טרנזישן. המחשבה הראשונית הייתה על כך שדווקא בערב ההשקה של הסדנא, שיגיעו כל המי ומי מטבעון והסביבה הקרובה, אז זה הזמן לדבר על התמונה הגדולה. אותה תמונה גדולה שבעצם ללא קיומה, במידה רבה  גם אין זכות קיום לסדנא.

מוקי מברכת, ואני מעדכן


יואב אגוזי בהרצאה על יוזמת הטרנזישן

Post By אסף צ'רטקוף (207 Posts)

היה במסע הזה הכל. רגעים של כפירה מעורבבים עם זיקוקים של הארה. נקודת ההתחלה הייתה ידועה אך הסיום (כמו תמיד) אינו ידוע, רק מורגש, מציץ לרגע ואז שוב נעלם, מזכיר שסופים הם רק אשלייה של הדמיון.

In this journey, i had it all. Moments of disbelief, mixed with flares of enlightment. The starting point was known but the ending (as always) was not, only felt, glancing for a moment, and then vanish again, as a remainder that ends are only figments of our imagination.

Website: → אספצ'ה עושה פרמקלצ'ר

Connect