8#: הסדנא הקהילתית לקיימות

פגישה באורנים עם "המועצה הירוקה", 26.11.12

אחרי שהמסמך נכתב היה צריך להעביר את הרעיון מול "המועצה הירוקה" של אורנים – המנכ"לית, שניים שלושה מרצים "ירוקים", וסטודנטית. העברתי את המצגת המצורפת כהרצאה, ואז הגשנו להם את המסמך שכתבנו יחד ויצאתי מהחדר. להלן המצגת, בקובץ pdf.

Post By אסף צ'רטקוף (207 Posts)

היה במסע הזה הכל. רגעים של כפירה מעורבבים עם זיקוקים של הארה. נקודת ההתחלה הייתה ידועה אך הסיום (כמו תמיד) אינו ידוע, רק מורגש, מציץ לרגע ואז שוב נעלם, מזכיר שסופים הם רק אשלייה של הדמיון.

In this journey, i had it all. Moments of disbelief, mixed with flares of enlightment. The starting point was known but the ending (as always) was not, only felt, glancing for a moment, and then vanish again, as a remainder that ends are only figments of our imagination.

Website: → אספצ'ה עושה פרמקלצ'ר

Connect