השגת יבול - יולי 2013

פרנסה נאותה: להשיג תנובה, יולי 2013

בנקודת הזמן הנוכחית, שוב החלטתי לעשות גיזום וסדר בעשייה שלי, ובעיקר בהתמקדות על העשייה המפרנסת. המיפוי שלמטה התחלק לארבעת תחומי העשייה העיקריים דאז, פרמקלצ'ר בכלל, בידיים, הסדנא הקהילתית לקיימות, וטרנזישן טבעון.

[magny image="http://www.permaculche.com/wp-content/uploads/2014/10/השגת-יבול-יולי-2013.jpg" title="השגת יבול – יולי 2013" description="" align="right" click="1" scroll_zoom="1" small_image="" canvas_mode="1" maxwidth="925px" zoom="2.5" dia="400px" skin="new-im-frame-photo,new-title-below,new-description-off,new-slider-below,new-im-magnifier-light" ]

4#: פרנסה נאותה

4#: פרנסה נאותה

Post By אסף צ'רטקוף (207 Posts)

היה במסע הזה הכל. רגעים של כפירה מעורבבים עם זיקוקים של הארה. נקודת ההתחלה הייתה ידועה אך הסיום (כמו תמיד) אינו ידוע, רק מורגש, מציץ לרגע ואז שוב נעלם, מזכיר שסופים הם רק אשלייה של הדמיון.

In this journey, i had it all. Moments of disbelief, mixed with flares of enlightment. The starting point was known but the ending (as always) was not, only felt, glancing for a moment, and then vanish again, as a remainder that ends are only figments of our imagination.

Website: → אספצ'ה עושה פרמקלצ'ר

Connect