מפגש חשיפה ראשון, 21.9.14

מפגש חשיפה ראשון, 21.9.14

המצגת שהובילה את מפגש המבוא הראשון לפניכם.

ארבעת השאלות אחרי מפגש החשיפה הראשון, כאן:

[magny image="http://www.permaculche.com/wp-content/uploads/2015/04/ארבעת-השאלות-מפגש-חשיפה-ראשון.jpg" title="" description="" align="right" click="1" scroll_zoom="1" small_image="" canvas_mode="1" maxwidth="925px" zoom="2.5" dia="400px" skin="new-im-frame-photo,new-title-below,new-description-off,new-slider-below,new-im-magnifier-light" ]

Post By אסף צ'רטקוף (207 Posts)

היה במסע הזה הכל. רגעים של כפירה מעורבבים עם זיקוקים של הארה. נקודת ההתחלה הייתה ידועה אך הסיום (כמו תמיד) אינו ידוע, רק מורגש, מציץ לרגע ואז שוב נעלם, מזכיר שסופים הם רק אשלייה של הדמיון.

In this journey, i had it all. Moments of disbelief, mixed with flares of enlightment. The starting point was known but the ending (as always) was not, only felt, glancing for a moment, and then vanish again, as a remainder that ends are only figments of our imagination.

Website: → אספצ'ה עושה פרמקלצ'ר

Connect