ניר גירון - הפקות ירוקות

פיתוח אתר אינטרנט בכלי הפרמקלצ'ר, נובמבר 2012-פברואר 2013

כתוצאה מהניסיון המעניין בעבודה על אתר האינרנט של ארגון הפרמקלצ'ר הישראלי, ומכיוון שניר פנה אלי כאיש מקצוע בתחום האינטרנט, הצעתי לו להכנס לפיילוט שבו אתכנן את אתר האינטרנט שלו בכלי הפרמקלצ'ר. והוא הסכים. התהליך ארח כ4 חודשים. להלן כל תהליך התכנון של האתר של ניר.

תיעוד מידע כללי והגדרת הפרוייקט

[magny image="http://www.permaculche.com/wp-content/uploads/2014/10/ניר-גירון-הפקות-ירוקות1.jpg" title="תיעוד מידע כללי והגדרת הפרוייקט" description="" align="right" click="1" scroll_zoom="1" small_image="" canvas_mode="1" maxwidth="910px" zoom="3.4" dia="400px" skin="new-im-frame-photo,new-title-below,new-description-off,new-slider-below,new-im-magnifier-light" ]

התבוננות

[magny image="http://www.permaculche.com/wp-content/uploads/2014/10/התבוננות-ניר-גירון-הפקות-ירוקות2.jpg" title="התבוננות" description="" align="right" click="1" scroll_zoom="1" small_image="" canvas_mode="1" maxwidth="910px" zoom="3.4" dia="400px" skin="new-im-frame-photo,new-title-below,new-description-off,new-slider-below,new-im-magnifier-light" ]

מיפוי

[magny image="http://www.permaculche.com/wp-content/uploads/2014/10/מיפוי-ניר-גירון-הפקות-ירוקות3.jpg" title="מיפוי" description="" align="right" click="1" scroll_zoom="1" small_image="" canvas_mode="1" maxwidth="910px" zoom="3.4" dia="400px" skin="new-im-frame-photo,new-title-below,new-description-off,new-slider-below,new-im-magnifier-light" ]

הגדרת רכיבים אפשריים במערכת

[magny image="http://www.permaculche.com/wp-content/uploads/2014/10/הגדרת-רכיבים-אפשריים-במערכת-ניר-גירון-הפקות-ירוקות4.jpg" title="הגדרת רכיבים אפשריים במערכת" description="" align="right" click="1" scroll_zoom="1" small_image="" canvas_mode="1" maxwidth="910px" zoom="3.4" dia="400px" skin="new-im-frame-photo,new-title-below,new-description-off,new-slider-below,new-im-magnifier-light" ]

גיבוש ופיתוח רעיונות על פי קריטריונים

[magny image="http://www.permaculche.com/wp-content/uploads/2014/10/גיבוש-ורעיונות-על-פי-קריטריונים-ניר-גירון-הפקות-ירוקות5.jpg" title="גיבוש ופיתוח רעיונות על פי קריטריונים" description="" align="right" click="1" scroll_zoom="1" small_image="" canvas_mode="1" maxwidth="910px" zoom="3.4" dia="400px" skin="new-im-frame-photo,new-title-below,new-description-off,new-slider-below,new-im-magnifier-light" ]

פירוט התכנון

[magny image="http://www.permaculche.com/wp-content/uploads/2014/10/פירוט-ניר-גירון-הפקות-ירוקות6.jpg" title="פירוט התכנון" description="" align="right" click="1" scroll_zoom="1" small_image="" canvas_mode="1" maxwidth="910px" zoom="3.4" dia="400px" skin="new-im-frame-photo,new-title-below,new-description-off,new-slider-below,new-im-magnifier-light" ]

תחזוקה ושיפור

[magny image="http://www.permaculche.com/wp-content/uploads/2014/10/תחזוקה-ושיפור-ניר-גירון-הפקות-ירוקות7.jpg" title="תחזוקה ושיפור" description="" align="right" click="1" scroll_zoom="1" small_image="" canvas_mode="1" maxwidth="910px" zoom="3.4" dia="400px" skin="new-im-frame-photo,new-title-below,new-description-off,new-slider-below,new-im-magnifier-light" ]

מיכלים (אוכלים הכל – רעיונות ומחשבות)

[magny image="http://www.permaculche.com/wp-content/uploads/2014/10/מיכלים-ניר-גירון-הפקות-ירוקותא.jpg" title="מיכלים (אוכלים הכל – רעיונות ומחשבות)" description="" align="right" click="1" scroll_zoom="1" small_image="" canvas_mode="1" maxwidth="910px" zoom="3.4" dia="400px" skin="new-im-frame-photo,new-title-below,new-description-off,new-slider-below,new-im-magnifier-light" ]

הצעה לעץ אתר

[magny image="http://www.permaculche.com/wp-content/uploads/2014/10/הצעה-לעץ-אתר-ניר-גירון-הפקות-ירוקותב.jpg" title="הצעה לעץ אתר" description="" align="right" click="1" scroll_zoom="1" small_image="" canvas_mode="1" maxwidth="910px" zoom="3.4" dia="400px" skin="new-im-frame-photo,new-title-below,new-description-off,new-slider-below,new-im-magnifier-light" ]

Post By אסף צ'רטקוף (207 Posts)

היה במסע הזה הכל. רגעים של כפירה מעורבבים עם זיקוקים של הארה. נקודת ההתחלה הייתה ידועה אך הסיום (כמו תמיד) אינו ידוע, רק מורגש, מציץ לרגע ואז שוב נעלם, מזכיר שסופים הם רק אשלייה של הדמיון.

In this journey, i had it all. Moments of disbelief, mixed with flares of enlightment. The starting point was known but the ending (as always) was not, only felt, glancing for a moment, and then vanish again, as a remainder that ends are only figments of our imagination.

Website: → אספצ'ה עושה פרמקלצ'ר

Connect